Услуге социјалне заштите

• Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју "Сунце"

Објекат дневног боравка се налази се у школском сеоском дворишту у селу Водице, 4,4 км од града. Објекат у коме се пружа услуга корисницима налази се у насељеном месту. Објекат је површине око 300 м2 и састоји се од: кухиње са трпезаријом, магацина,просторије за народну радиност, котларнице,просторије за дневни боравак, просторије за физикалну терапију, тоалета са тушем и свим пратећим елементима потребним за оси, ходницима , канцеларијом за административне послове,просторијом са интерактивном таблом и логопедским апаратом. Плац који окружује дневни боравак је површине 55 ари, ограђен са безбедним прилазом, са уређеним зеленим површинама,дечијим игралиштем,делом где се налазе три пластеника, са црквом и два помоћна објекта. Топлотно је, звучно и хидро изолован, има систем централног грејања на пелет који обезбеђује адекватну собну температуру, природно проветравање и осветљење. Managers love seeing web site there people with a team spirit and go-getter attitude. У највећој, дневној просторији стручни радници и сарадници обављају свој рад са групама корисника и ту се реализују радна терапија и инклузивне радионице са ученицима из редовне школе.Мања просторија у којој се налази логопедски апарат и интерактивна табла користи се за индивидуалне третмане за развој говора,као и за рад на интерактивној табли. Друга мања просторија користи се за индивидуални рад са дефектологом и физиотерапеутом, као и кинези терапију.Просторија у сутерену користи се за радионицу народне радиности. Све су опремљене адекватном опремом, у складу са наменом простора. Пружалац услуге обезбеђује услове за рекреацију, физикалну и радно-окупациону терапију, сусрете и контакте са члановима породице и другим лицима значајним за корисника. Исхрана се припрема у кухињи,а трпезарија је довољно велика за обедовање присутних корисника. Дневна и соба за радно-окупационе садржаје, располажу са довољно простора за организовање различитих активности, у складу са интересовањима корисника. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју ”Сунце” пружањем услуге дневног боравка омогућава корисницима да у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Услугом дневног боравка корисници стичу позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а чланови њихових породица слободно време за бављење радним и другим активностима. Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима. Услуга дневног боравка намењена је деци и младима, узраста од 5-26 година, са интелектуалним тешкоћама и моторичким поремећајима ИИ и ИИИ степена подршке, који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање. У Дневном боравку се пружати услуга за максимално 20 корисника, у једној смени, у периоду од најдуже 8 сати током дана. Свим корисницима је обезбеђена квалитетна услуга, што пружалац услуге обезбеђује својим капацитетима како у погледу простора тако и у погледу броја запослених који реализују све програмске активности у складу са потребама корисника и утврђеним степеном подршке. Међутим,због тога што на терторији Општине Прокупље не постоје друге услуге у заједници(клубови) на које би упутили одрасле кориснике,услугу не ускраћујемо корисницима када напуне 26 година(односно када пређу у категорију одраслих),али зато програмске активности прилагођавамо потребама различитих корисничких група. Сврха услуге је у унапређењу квалитета живота корисника у локалној заједници, кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. Kорисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима.

• Структура запослених

На утврђени капацитет од 20 корисника- на пружању услуге дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, а у складу са чланом 71. став 1 тачка Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, ангажовани су :
– одговорно лице/директор,
-административни радник
-два стручна радника,
– два сарадника
У оквиру услуге ангажовани су и:
– кувар
– Лице задужено за превоз корисника

• Третмани

Дефектолог
Интерактивна табла
Логопед
Неурофидбек 1
Неурофидбек 2
Неурофидбек 3
Неурофидбек 4
"Оаза мира"
Сензорна соба
Сензорна соба 2
Сензорна соба 3
Previous
Next

•Дефектолошки третмани

Рад дефектолога заснива се на што ранијем подстицању развоја манипулативних, перцептивних, когнитивних, експресивних и социјалних вештина код детета. Циљ рехабилитације је подстицање правилног развоја детета и спречавање евентуалних последица оштећења. Циљ рада дефектолога, са једне стране је истицање свих потенцијала детета, а са друге стране минимизирање или отклањање развојних потешкоћа. Све активности се прилагођавају сваком детету понаособ у зависности од степена способности, узраста, као и до сада стеченог знања и искуства детета. Уз рад са дететом развијено је и пружање подршке родитељима кроз едукацију и саветовање.
Kроз индивидуални рад дефектолога оптимализујемо раст и развој деце у аспектима:
• пажње и концентрације,
• фине и грубе моторике,
• вербалне и невербалне краткорочне и дугорочне меморије,
• комуникације и говора,
• когниције,
• асоцијативног мишљења,
• стицања социјалних вештина,
• постизања емоционалне стабилности и контроле,
• читања, писања и рачунања
Психолошко саветовање
У тиму психолог прати напредовање детета – примењује психолошке тестове и скале у циљу процене актуелног нивоа функционисања корисника, утврђивања снага и слабости, предлаже терапијске интервенције. Применом психотерапијских техника ради на социо-емоционалном развоју корисника. Овај рад укључује и родитеље, односно целу породицу, као контекст у коме се корисник развија, и чији је део.Kроз индивидуалне и групне разговоре, укључује родитеље у терапијски процес рада са корисником – едукује, врши саветовање и консултативне разговоре. Осим овога ради И на превенцји агресивног понасања.
Логопедски третман
Логопедски третман подразумева низ интервенција усмерених на рану стимулацију говорно – језичког развоја (рецептивног говора – развој значења речи и експресивног говора – развој речи) и социоемоционалног развоја (заједничка пажња, игра, интересовање за друге) која се спроводи кроз игру и примену Бехрингер апарата намењеног рехабилитацији говора и слушања.
Логопедски сет је од велике је помоћи у свакодневном раду. Омогућава брзу и прецизну обраду звука готово истим квалитетом и прецизношћу као људски мозак. У апарату је припремљено 50 програма који се брзо и лако активирају. Програми се односе на различите поремећаје:
• Поремећаји изговора – корекција свих 30 гласова српског језика
• Програм за супституције фрикатива и африката са Т и Д
• Програм за рад са слушним оштећењима
• Такође је погодан и за рад са децом са кохлеарним имплантом
• Побољшање разумљивости говора
• Програм за муцање – поремећај течности – делаy програм са врло лаким и једноставним подешавањима
• Kод дизартрије за благо смиривање говорне моторике
• Развојни језички поремећаји
• Поремећаји читања
• АДХД
• Програм за оштећење гласа – јако је корисно за све вежбе фонације због могућности визуелизације
• Мерење интезитета звука
Рад са логопедским сетом не искључује употребу класичних метода (сонде, шпатуле…) али његовом применом можемо у многим аспектима побољшати и убрзати процес рехабилитације.

• Третман на неурофидбек апарату

Шта је неурофидбек?
Неурофеедбацк је врста терапије која се заснива на праћењу електричне активности мозга (ЕЕГ) и давања повратне информације. Kао и у биофидбеку, анализом можданих таласа које у тренутку испитивања прати сâм пацијент и терапеут, добијамо информације о функционисању мозга. Понављаним тренингом учимо како да мозак боље функционише, а самим тим и да смањимо или уклонимо симптоме одређених поремећаја, укључујући стрес и депресију и многе друге и да спречите мигрене и главобоље контролисањем .
Индикације за употребу овог метода:
Kомбинација обе методе (биофидбека и неурофидбека) веома је успешна код:
• отклањања последица стреса
• главобоља (најчешће цервикогене и тензионе главобоље)
• мигрене (нарочито тешко лечивих и контролисаних јаких и учесталих мигрена)
• лоше концентрације
• поремећаја спавања
• поремећаја расположења (депресије)
Примена методе неурофидбека код ДЕЦЕ помаже код:
• поремећаја пажње
• хиперактивности
• аутизма
• дислексије
• других поремећаја учења
• говорно језичких поремећаја
• церебралне парализе
• муцања
• других поремећаја развојног доба
Примена код особа код којих се захтева целодневна интелектуална активност и висока концентрација самоконтролом нивоа стреса:
Сензорна соба Сензорна соба је интерактивна соба опремљена одговарајућом опремом која потпомаже стимулацију чула слуха, вида, додира и мириса. То је место где особе са поремећајем сензорне интеграције могу да истраже и развију своје сензорне вештине, да се релаксирају и ослободе напетости. Опрему контролише терапеут тако што дозира стимулусе за свако чуло прилагођавајући их индивидуалним потребама сваког корисника. Третмане спроводе дефектолози који су прошли специјалну обуку за овај вид терапије.
Оаза Мира Kроз свој зелени, биљни и цветни садржај разноврсних особина наса оаза мира стимулише сва чула, употпуњује практично учење и омогућава комплексан психо-моторички развој корисника. Елементи врта проткани су бојама, текстурама, мирисима, укусима и звуцима којима доминира подстицајна атмосфера учења кроз игру, спонтано или осмишљено истраживање као и осећај благостања неопходног за здрав развој. Наса оаза мира, садржи учионицу на отвореном,тј летњиковац, водену површину-фонтану препуну зеленила, звучне и друге дидактичке елементе распоређене у зонама физичких и креативних активности. Kроз организовани радни програм и одржавање, овај врт чула живи у свим годишњим добима, унапређује животно окружење и чини здравим – по мери корисника.
Интерактивна табла

• Активности

Међународни карневал у Лесковцу

Previous
Next

Спортске игре дневних боравака Јужне и Југоисточне Србије

Previous
Next

Улица Даривања

Previous
Next

Излети

Previous
Next

• Радионице

• Декупаж
• Витраж
• Израда накита
• Ткање
• Слике од креп папира
• Рад у пластенику
• Рад у кухињи
• Еколошка радионица
• Предмети од касираног картона
• Декупаж
• Витраж
• Израда накита
• Ткање
• Слике од креп папира
• Рад у пластенику
• Рад у кухињи
• Еколошка радионица
• Предмети од касираног картона
Previous
Next